Skip to content

BHV Herhaling

BHV Herhaling Cursus

Deze herhalingscursus is bestemd voor werknemers die in het bezit zijn van een diploma of certificaat Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en in het kader van de wettelijke verplichting zijn kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfshulpverlening dient op te frissen.

Opleidingsduur

De cursus beslaat 2 dagdelen, samengebracht in een cursusdag van acht uur.

Kosten: €129.00
Group 4

Wat is BHV?

Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV-ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de BHV-ers er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

BHV-ers zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

De opleiding

In de herhalingscursus Bedrijfshulpverlening ligt de aandacht op het opfrissen van zowel de theoretische kennis als de praktische vaardigheden.

De onderdelen van de basiscursus (reanimatie, brandbestrijding, ontruiming en communicatie) worden weer besproken en geoefend.

Naast de theoretische herhaling is er voldoende ruimte voor praktische oefening van de (spoedeisende) hulpverlening en brandbestrijding.

Theorie en Praktijkexamen

Alle cursisten sluiten deze cursus af met een praktijkexamen (volgens de competentielijst) aan de hand van richtlijnen die zijn vastgelegd in het examenreglement Bedrijfshulpverlening van de NIBHV.

BHV Herhaling Diploma/Certificaat

Cursisten ontvangen het diploma BHV als zij alle onderdelen van het praktijkexamen met een voldoende hebben afgesloten. Het diploma/certificaat is één jaar geldig vanaf de afgiftedatum van het diploma. Binnen uiterlijk drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan moet opnieuw het diploma van de Basisopleiding BHV worden behaald

Cursusmaterialen