Skip to content

Kinderreanimatie

Kinderreanimatie en AED

Deze cursus is met name geschikt voor mensen die professioneel met kinderen werken, maar is uiteraard toegankelijk voor iedereen die het belangrijk vind om adequaat hulp te kunnen verlenen bij kinderreanimaties met hulp van een AED.

Kosten: €40.00
Group 4

Wat is kinderreanimatie en AED?

Het komt gelukkig niet vaak voor dat een kind moet worden gereanimeerd. In zeldzame gevallen is dat wel nodig en dan kan de aanwezigheid van iemand die weet hoe een baby of kleuter moet worden gereanimeerd van levensbelang zijn.

Omdat de oorzaak van een kinderreanimatie veelal anders is dan bij de volwassen, wordt in deze cursus daar extra aandacht aan besteed. Vooral in gevallen van bepaalde aangeboren afwijkingen, verdrinking en een elektrische schok kan een circulatiestilstand ontstaan dat alleen met een stroomstoot van een AED (Automatisch Externe Defibrillator) kan worden opgeheven.

Omdat het gebruik van een AED bij kinderen enkele specifieke aandachtspunten kent en de reanimatie-uitvoering ook op enkele punten afwijkt van de reanimatie van een volwassenen is deze specifieke cursus door BHV Noord Nederland ontwikkeld.

Cursus duur kinderreanimatie en AED

Deze 2,5 uur durende cursus is opgedeeld in een theorie- en een praktijkgedeelte. In het theoriegedeelte krijgt de cursist informatie over het ontstaan van een circulatiestilstand bij een kind.

De meest voorkomende oorzaken worden besproken en verduidelijkt met videofragmenten en animaties. Daarnaast worden de verschijnselen van een hartstilstand besproken, leert u hoe u een reanimatie kunt opstarten en daarbij gebruik te maken van de AED. In het praktijkgedeelte leert de cursist de theorie toe te passen door te oefenen op speciale kinder- en babypoppen.

Locatie

Een training kan plaatsvinden in-company maar ook op een door u gewenste locatie mits die voldoet aan bepaalde eisen. Ook kan BHV Noord-Nederland voor een passende locatie zorgen.

Certificaat

Wanneer de cursus met goed gevolg is gevolgd en u beheerst de vaardigheid van het reanimeren, dan kunt u een deelnamecertificaat van BHV Noord-Nederland ontvangen. Voor de geldigheid van dit certificaat en het bijhouden van de reanimatievaardigheid moet jaarlijks een herhalingscursus worden gevolgd. Het bijwonen ervan wordt op het certificaat aangetekend. Deze cursus volgt de richtlijnen van de Europese Reanimatieraad (ERC).

Cursusmaterialen